Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tại Bình Thuận

Đăng bởi : Ngọc Trang . Ngày : 2021-07-20 01:48:17

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2638/UBND-KGVXNV ngày 19/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kể từ ngày 20/7/2021.

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích qua hệ thống bưu điện để nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Nguồn: OpenSky.

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN