Cho vay bằng giao dịch miệng, đòi tiền cách nào?

Đăng bởi : Tâm Tâm . Ngày : 2021-01-26 07:21:06

Điều 436 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Khoản 1 điều 119 quy định giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Căn cứ các quy định nêu trên và pháp luật hiện hành, giao dịch vay không bắt buộc hợp đồng vay tài sản phải lập thành văn bản. Do đó, việc cho vay tiền chỉ bằng lời nói vẫn có giá trị pháp lý, hai bên phải thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này nếu người vay không trả tiền, bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú, làm việc để đòi lại số tiền đã cho vay.

Vì bên vay trở mặt và cho rằng mình không có vay tiền nên bạn phải chứng minh với tòa án là có việc cho vay xảy ra. Trường hợp này bạn có thể ghi âm lại lời nói mà bên vay đã xác nhận mình đã vay, tin nhắn lúc bên vay nhắn tin để vay tiền, những tin nhắn và lời nói hứa hẹn thời gian trả tiền vay...

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN